Clinical significance of serum galactose-deficient immunoglobulin A1 for detection of recurrent immunoglobulin A nephropathy in kidney transplant recipients
Woo Yeong Park, Yaerim Kim, Jin Hyuk Paek, Kyubok Jin, Seungyeup Han
Kidney Res Clin Pract. 2021;40(2):317-324.   Published online 2021 Apr 15     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.183
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diagnostic and prognostic value of galactose-deficient IgA1 in patients with IgA nephropathy: an updated systematic review with meta-analysis
Qin Zeng, Wen-Ru Wang, Yi-Han Li, Ying Liang, Xin-Hui Wang, Lei Yan, Ren-Huan Yu
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Serum galactose-deficient immunoglobulin A1 in recurrent immunoglobulin a nephropathy after kidney transplantation: A meta-analysis
Zhiyan Gong, Jianying Tang, Wei Hu, Xiaoyan Song, Xiyan Liu, Jiao Mu, Yuanyuan Su
Transplant Immunology.2023; 79: 101850.     CrossRef
Current Status and Perspectives on Recurrent IgA Nephropathy after Kidney Transplantation
Mayuko Kawabe, Izumi Yamamoto
Nephron.2023; 147(Suppl. 1): 9.     CrossRef
Early Recurrence of Immunoglobulin A Nephropathy after Kidney Transplantation in a Patient with Down Syndrome
Yutaro Ohki, Mayuko Kawabe, Izumi Yamamoto, Akimitsu Kobayashi, Go Kanzaki, Kentaro Koike, Hiroyuki Ueda, Yudo Tanno, Fumihiko Urabe, Jun Miki, Hiroki Yamada , Takahiro Kimura, Ichiro Ohkido, Nobuo Tsuboi, Hiroyasu Yamamoto, Takashi Yokoo
Nephron.2023; 147(Suppl. 1): 35.     CrossRef
Risk factors and outcomes of IgA nephropathy recurrence after kidney transplantation: a systematic review and meta-analysis
Yue Li, Yangming Tang, Tao Lin, Turun Song
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Omics-based biomarkers for diagnosis and prediction of kidney allograft rejection
Jeong-Hoon Lim, Byung Ha Chung, Sang-Ho Lee, Hee-Yeon Jung, Ji-Young Choi, Jang-Hee Cho, Sun-Hee Park, Yong-Lim Kim, Chan-Duck Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2022; 37(3): 520.     CrossRef
Biomarker for recurrent immunoglobulin A nephropathy in kidney allografts: promising but still a long way to go
Byung Ha Chung
Kidney Research and Clinical Practice.2021; 40(2): 180.     CrossRef